Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for ianuarie 2016

praying-1b

Moise mijloceste pentru poporul necredincios și cârtitor, pe care Domnul era gata, în momentul acela, să îl șteargă de pe fața pământului. Cum ar trebui să se roage cineva având într-o parte un neam răzvrătit și pornit la rău și în cealaltă parte pe Domnul Dumnezeul Cerului și Pământului, sfânt și drept în toate căile Sale?

Pe ce mizează? La ce face apel?

Moise se roagă pentru iertarea neamului său făcând referire la ceva, la ce Domnul Dumnezeu ține cel mai mult. El înțelege ceva din dinamica ce activează resursele de har și îndurare ale Domnului. Ceea ce Îl determină pe Dumnezeu să se ridice întotdeauna de pe Scaunul Său de domnie, este râvna pentru Gloria Sa.

Slava Numelui Său este resortul care activează toate acțiunile de har , de bunătate, de îndurare și de răscumpărare către oamenii nevrednici. Dorința de a-Și preamări Numele făcând binele și dreptatea este supremă.

Moise face referire în rugăciunea sa din Numeri 14, la reputația Domnului între popoare. Un mijlocitor matur, înțelept și de ce nu, efficient, este acela care înțelege interesele divine și se identifică cu ele în rugaciunile sale.

Orice lucru cerut, trebuie să glorifice în cele din urmă slava Harului Său. Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Moise a fost favorabil poporului. Îl iert, cum ai cerut. Numeri 14:20

Numele Lui, Împărăția Lui și Voia Lui sunt primordiale. Cine se identifică cu ele poate cere orice și va primi. În Numele Lui.

Pastor, Marius Petric

Read Full Post »